Dr. Stone Special Ryusui (2022) ด็อกเตอร์สโตน ริวซุย อนิเมะ ภาคพิเศษ

Dr. Stone Special Ryusui (2022) ด็อกเตอร์สโตน ริวซุย อนิเมะ ภาคพิเศษ
ปี 2023 7+ 00 ชม. 54 นาที HD IMDB: 8.5
เรื่องย่อ

Dr. Stone Special Ryusui (2022) ด็อกเตอร์สโตน ริวซุย อนิเมะภาคพิเศษ เล่าเรื่องราวก่อนออกเดินทางไปในทะเล อิชิงามิ เซ็นคู ได้ทำการสร้างที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาอีกอย่างนั้นก็คือเรือ แต่การเดินเรื่องต้องใช้คนที่มีความชำนาญ เขาจึงได้ปลุกชายคนหนึ่งขึ้นมานั้นก็คือ ริวซุย การการเดินเรือในครั้งนี้มันไม่ใช้เรื่องง่ายเพราะว่า นอกจากจะได้นักเดินเรือที่เก่งแล้ว ต้องได้สิ่งหนึ่งที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างนำมัน แต่การหาน้ำมันนั้นไม่อาจจะทำได้ง่ายเพราะภูมิประเทศมันเปลี่ยนไป จนไม่เหมือนเดิมพวกเขาจะหาสิ่งล้ำค่าอย่างน้ำมันเจอหรือไม่ต้องติดตาม

LOADING
ค้นหา